محمود هندی پور / 26 سالمه خیلی ناامیدم، حوصله‌ی انجام هیچ کاری رو ندارم و همش به آینده فکر می‌کنم. اصلاً نمی‌دونم چطوری خودمو آروم کنم میشه کمکم کنید؟
159
5
رایگان